Heistad legekontor

Dr Nidia Reppe

Tilstede:Alle dager, unntatt torsdag. Ferie uke 29, 30.

Dr Ida Tornholm

Tilstede: Alle dager, unntatt fredag. Ferie uke 26, 27, 32.

Dr Kai Ottar Heier

Tilstede: Fredag (kun for flygere, dykkere, offshorearbeidere) Dr Heier har gått av med pensjon som fastlege. Vikar dr Patrycja Maria Jedrzejowska. Tilstede alle dager unntatt mandag.