Heistad legekontor

Tilstede:
Alle dager, unntatt onsdag.

Ferie uke 30, 31.