Heistad legekontor

Dr Myhrens legekontor i Brevik stenger 1/9.

Helfo foretar en tilfeldig fordeling av disse pasientene, og ca 1/3 av disse pasientene flyttes til vårt kontor.

Ny fastlege, dr Ali Hilli, kommer 16/11.

Foreløpig vikar er dr Christin E Pettersen.