Heistad legekontor

Her kan du stille et medisinsk spørsmål til legen din. Egner seg ikke til øyeblikkelig hjelp.

Elektronisk konsultasjon er aktivert når legen er tilgjengelig for å svare.

Den er inaktivert i helger, ferier og ved sykdom og kurs.

Du betaler samme egenandel som ved vanlig time. Ofte påbeløper kveldstakst på e-konsultasjoner. Dette fordi legen gjør dette arbeidet i tillegg til vanlig arbeidsdag til kl 16.

Fastlegen skal normalt besvare pasientens henvendelse innen fem arbeidsdager.