Heistad legekontor

Tilstede:
Alle dager, unntatt fredag.