Heistad legekontor

Tilstede:
Alle dager, unntatt fredag.

Ferie uke 26, 27, 32.