Heistad legekontor

Fødselspermisjon fra 01.01.23.

Vikar dr Stefan Martens til og med 31/7-24 (kontordag tirsdager).

Tilstede:
Alle dager unntatt fredag.