Heistad legekontor

Fødselspermisjon fra 01.01.23.

Vikar dr Stefan Martens

Tilstede:
Alle dager unntatt tirsdag.