Heistad legekontor

Tilstede:
Alle dager unntatt fredag.

Ferie uke 26, 27, 28, 29.