Heistad legekontor

Tilstede:
Alle dager unntatt fredag.