Heistad legekontor

Tilstede:
Alle dager unntatt torsdag.