Heistad legekontor

Vikar dr Roxana Neculai til og med 12/7.

Vikar dr Tue Emborg fra 15/7.

Tilstede:
Alle dager, unntatt tirsdag.