Heistad legekontor

Vikar dr Manizha Popal

Tilstede:
Alle dager, unntatt tirsdag.