Heistad legekontor

Ny legehjemmel hos oss fra 1/9, overtar en del av dr Idar Myhrens pasienter.

Starter 16/11-23, vikar er dr Christin E Pettersen.

Tilstede: Alle dager, unntatt fredag.