Heistad legekontor

Tilstede: Alle dager, unntatt fredag.

Ferie uke 26, 27, 30, 31.